What's new

Search results

  1. X

    [Cung TM] Sàigòn-Phú yên-Quy Nhơn-Đà Nẵng-Tiên Sa, Phuoter miền Nam mừng Sinh Nhật (11/8-14/8)

    Re: Sàigòn-Phú yên-Quy Nhơn-Đà Nẵng-Tiên Sa, Phuoter miền Nam mừng Sinh Nhật (11/8-14 Xin cáo lỗi với chị Mơ là em không được sếp cho nghỉ phép ngày đó T.T nên em xin rút khỏi danh sách . Đành hẹn với cả nhà lần sau. :((
Top