What's new

Search results

  1. DaiBangEnNho

    [Chia sẻ] Đơn Mã Độc Hành

    Chào các bác . Em là mem mới , nào giờ tàu ngầm ở nhà phượt này khá lâu rồi , mà văn phong em lủng củng quá , nên ngại viết bài . Nay em mạo muội lập topic này trước là để ghi nhớ lại khoảng thời gian đã qua ( một mình một ngựa , rong ruổi Quốc lộ 20 & Quốc lộ 51 ) cũng như sau là chia sẻ với...
Top