What's new

Search results

  1. Phan Lục

    [Hết hạn] Tuyển xế - ôm đi Triệu Hải - Bảo Lộc gấp (31/8 - 1/9)

    Chào các bạn, mình cẩn tuyển xế - ôm đi Triệu Hải - Bảo Lộc gấp, ăn chơi thoải mái...: Ngày 1: 31/8/2013 5h15: Tập trung tại chân cầu Sài Gòn (Phía quận 2) 5h30: Xuất phát & bắt đầu di chuyển từ Ngã tư Thủ Đức đi qua các nơi như: Biên Hòa >> Tỉnh lộ 768 >> Tỉnh lộ 762>> QL20 : 73km. -...
Top