What's new

Search results

  1. L

    [Chia sẻ] Cách đi tới Vientiane, Lào từ Bangkok,Thái Lan và tham quan 1 ngày

    Thực ra chuyến đi này mình đã đi từ tháng 6/2017. Hôm nay ngồi coi lại hình cũ trong điện thoại thì nổi hứng viết bài này nhằm giúp cho các bạn nào đang có ý định đi Lào thì có thể tham khảo thêm.:D:D:D:D:D:D:D Mình tìm rất nhiều thông tin trên nhiều diễn đàn trong nước nói về cách đi Lào (đi...
  2. L

    [Chia sẻ] [Chia sẻ] - Hành trình Myanmar 4 ngày vừa qua (10.12.2017 đến 13.12.2017)

    Xin chào tất cả thành viên diễn đàn. Mình vừa có hành trình khám phá đất nước Myanmar 04 ngày (10.12.2017 đến 13.12.2017). Hôm nay mình xin mạng phép được post bài này với mục đích là cập nhật tình hình bên Myanmar, hành trình mình đã đi, khách sạn đã ở, nhà hàng đã ăn…để các bạn khác có thể...
Top