What's new

Search results

  1. V

    [Chia sẻ] I SEOUL U - Rơi vào trái tim Hàn Quốc ??

    Nhìn hình bạn post lại bồi hồi muốn quay lại Hàn Quốc ghê ấy. Lần mình đi là ở Fortune hostel jongno ở con đường phía sau chỗ The An của bạn đó ^^ vì đi Changdeokgung nên có đi ngang qua The An. Mình đi tự túc cũng nhờ đọc bài của bạn Anh Rùa, chị Huyền và bạn daugau. Bạn viết chi tiết và hay...
Top