What's new

Search results

 1. anhminh

  OFF Thung nai: Danh sách các việc cần chốt sớm

  Tớ cứ liệt kê tạm ra đây để mọi người xem công việc còn nhiều như thế nào nhé. t Và cứ tạm coi tối thứ 4 là dead line, sau khi các bạn gặp cvn :). 1. Xe cộ: a, Theo dự kiến thì BTC vẫn đi trước từ sáng. Vậy thì phải lên danh sách những ai đi trước: 1. black 2. cvn 3. virgo 4. quat 5. nguyen 6...
 2. anhminh

  Hà nội thông báo thời gian và địa điểm xuất phát đi Thung Nai

  Hiện tại con số đã chính thức tham dự buổi ĐẠI OFFLINE THUNG NAI CÓ GÌ ĐỂ NHAI đã vượt quá con số 50. 15 bạn Hải phòng của nhóm Già Nhai Xương Gà tự đi xe từ Hải Phòng số còn lại sẽ đi xe "Nhà Chung và Campuchia". Sau khi tham khảo giá thuê xe của nhiều nhà cung cấp dịch vụ cũng như được sự...
 3. anhminh

  Tìm resort biển ở miền bắc

  Tớ đang được giao nhiệm vụ tìm 1 cái resort biển ngon ngon 1 chút phía bắc này, à, có thể xuống tận mạn Quảng Bình (ví dụ sun spa). Mọi người biết cái resort nào thì chỉ cho tớ với nhé, ít ra là cái tên và địa điểm, phần còn lại tớ sẽ tự tìm, hoặc chi tiết và đánh giá luôn thì càng tốt :). Thanks.
 4. anhminh

  tranh Van gogh

  Em vốn đua đòi, thấy tranh Van Gogh đang được giá, cũng định bán nhà bán cửa đi mua 1 bức về treo cho thời thượng, nhưng e rằng bán hết đi cũng chỉ được 1 góc nhỏ tí, thế nên em mới nghĩ đến mấy vụ tranh chép :D. Bác nào biết chỗ nào chép tranh Van Gogh đẹp đẹp chỉ em với. Thanks, hoặc bác nào...
 5. anhminh

  20n105e

  Nhận sự chỉ đạo và cả thúc giục của trung ương, tớ làm tạm cái này: <iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"...
 6. anhminh

  [Chia sẻ] Dạo qua Thẩm quyến - Hải Nam

  Hôm nay ng&#7891;i d&#7885;n l&#7841;i &#7893; c&#7913;ng, th&#7845;y m&#7899; &#7843;nh ch&#7909;p h&#7891;i &#273;i Th&#7849;m Quy&#7871;n - H&#7843;i Nam nên post lên &#273;ây chia s&#7867; v&#7899;i m&#7885;i ng&#432;&#7901;i ... Tôi &#273;i theo 1 &#273;òan, không h&#7859;n là &#273;i theo...
 7. anhminh

  Du l&#7883;ch m&#7841;o hi&#7875;m Phong Nha - K&#7867; Bàng

  T&#7881;nh Qu&#7843;ng Bình và Tr&#432;&#7901;ng &#272;H Khoa h&#7885;c t&#7921; nhiên (&#272;H Qu&#7889;c gia Hà N&#7897;i) &#273;ã xác &#273;&#7883;nh 9 tuy&#7871;n du l&#7883;ch m&#7841;o hi&#7875;m trong V&#432;&#7901;n qu&#7889;c gia Phong Nha - K&#7867; Bàng. &#272;ây là b&#432;&#7899;c...
 8. anhminh

  Bà Nà

  Không có kh&#7843; n&#259;ng vi&#7871;t bài, nh&#432;ng c&#7913; post vào &#273;ây, hi v&#7885;ng có ai &#273;ó b&#7893; sung ;). &#272;ây là Bà Nà tháng 8 n&#259;m ngoái. Nhìn lên phía khách s&#7841;n L&#7879; Nim. Núi và mây Tranh th&#7911; ghé qua làm 1 cái ch&#7845;m còn ... ;)...
 9. anhminh

  Đi chấm với chương trình xe và đời sống (VTV2)

  Ch&#432;&#417;ng trình xe và &#273;&#7901;i s&#7889;ng trên VTV2 &#273;ang chu&#7849;n b&#7883; làm 1 ch&#432;&#417;ng trình v&#7873; 1 chuy&#7871;n &#273;i ch&#7845;m = xe ô tô vào &#273;&#7847;u tháng 11. H&#7885; mu&#7889;n &#273;i 1 ch&#7845;m nào &#273;ó ko xa l&#7855;m, tôi &#273;ang...
 10. anhminh

  V&#259;n Ch&#7845;n, Tú L&#7879;

  sau 1 h&#7891;i trà &#273;á, c&#7897;ng v&#7899;i &#273;&#432;&#7907;c ý ki&#7871;n ch&#7881; &#273;&#7841;o là c&#7847;n ph&#7843;i có 1 chuy&#7871;n &#273;i ch&#417;i trong ngày vào th&#7913; 7 này (t&#7913;c là ngày mai 15/9). Em xin &#273;&#432;&#7907;c tuyên b&#7889; là m&#7901;i các bác...
 11. anhminh

  [Tổng hợp] Người Việt chinh phục đỉnh Everest (2008) VTM kể chuyện từ trang 6

  Trong n&#259;m 2008 s&#7869; có 1 ch&#432;&#417;ng trình chinh ph&#7909;c &#273;&#7881;nh Everest c&#7911;a ng&#432;&#7901;i Vi&#7879;t Nam, s&#7869; cung c&#7845;p thông tin chi ti&#7871;t sau. Nh&#432;ng h&#7913;a h&#7865;n s&#7869; h&#7845;p d&#7851;n. Ai có s&#7913;c kh&#7887;e, th&#7901;i...
 12. anhminh

  cái v&#7909; nh&#7843;y dù này liên h&#7879; &#7903; &#273;âu &#7845;y nh&#7881;?

  cái v&#7909; nh&#7843;y dù này liên h&#7879; &#7903; &#273;âu &#7845;y nh&#7881;? tr&#432;&#7899;c ch&#7881; th&#7845;y có nói là trong mi&#7873;n nam có m&#7903; l&#7899;p, nh&#432;ng hôm nay &#273;&#7885;c trên m&#7841;ng th&#7845;y hóa ra &#7903; HN c&#361;ng có. Có bác nào bi&#7871;t thông...
 13. anhminh

  L&#7841;i ng&#7911;

  em r&#7845;t thích khu t&#7921; tr&#7883; c&#7911;a bác sontt, &#273;&#7871;n ng&#7911; c&#361;ng vào &#273;ây thông báo :D
 14. anhminh

  C&#361;ng &#273;i ng&#7911; &#273;ây

  Gi&#7901; này ch&#7881; th&#7845;y m&#7895;i Tóet online, &#273;ang &#7903; châu âu, ko ch&#7845;p :). Mà ko bi&#7871;t là ki&#7871;m &#273;&#432;&#7907;c m&#7845;y cái catalog xong thì có tóat m&#7891; hôi ngang &#259;n cháo ko? :D. &#272;i ng&#7911; v&#7853;y. &#7902; l&#7841;i c&#361;ng ko...
 15. anhminh

  Sunspa resort - Qu&#7843;ng Bình

  phòng em &#273;ang &#273;&#7883;nh &#273;i Sun spa Resort, có bác nào có cách book r&#7867; nh&#7845;t ko? h&#7897; em cái :). B&#7885;n nó &#273;ang b&#7843;o n&#7871;u &#273;&#7855;t quá thì chui ra ngòai &#7903;, mà em thì khi &#273;i v&#7899;i gia &#273;ình thì ch&#7881; thích resort :D...
 16. anhminh

  h&#7887;i chuy&#7879;n ngòai l&#7873; chút

  có bác nào làm &#7903; công ty thang máy Thyren Krupp (ko nh&#7899; vi&#7871;t chính xác nh&#432; th&#7871; nào) ko? em nh&#7901; chút :)
 17. anhminh

  d&#7853;y &#273;i

  li&#7879;u ki&#7871;m vi&#7879;c mà làm, ko thì ch&#417;i, ch&#7913; ng&#7911; thì phí th&#7901;i gian quá.
 18. anhminh

  23N105E - Cheo leo bên c&#7893;ng tr&#7901;i Qu&#7843;n B&#7841;

  t&#7915; t&#7915; r&#7891;i s&#7869; l&#7845;p &#273;&#7847;y sau :p.
 19. anhminh

  Pù Luông, 1 cung &#273;&#432;&#7901;ng quá tuy&#7879;t v&#7901;i cho trekking và offroad

  Pù Luông, 1 cung &#273;&#432;&#7901;ng quá tuy&#7879;t v&#7901;i cho trekking và offroad em &#273;&#7863;t g&#7841;ch ch&#7895; này. Hôm tr&#432;&#7899;c trót d&#7841;i xóa m&#7845;t, bây gi&#7901; ph&#7843;i &#273;&#7873;n!
 20. anhminh

  [Tổng hợp] Laos P.D.R

  em ghét ch&#7919; never quá nên c&#7913; &#273;&#259;ng ký vào &#273;ây, còn bài thì t&#7915; t&#7915; :)
Top