What's new

Search results

  1. ngodanh

    Hướng về miền Trung thân thương!

    Như các bạn đã biết, miền Trung thân thương của chúng đang phải gánh chịu cơn lũ khủng khiếp, nhiều nơi "ngập trắng nước lũ", "những hình ảnh tan hoang ở khắp nơi", "Những gia đình nghèo ở đây đang vật lộn bên căn nhà đã tan tành, chìm giữa biển nước mênh mông để tìm kiếm những gì còn sót lại"...
Top