Search results

  1. T

    [Chưa chốt đoàn] HCM Phượt Hà Giang 7/11/2019-10/11/2019

    Team mình hiện có 4 người. Muốn phượt Tây bắc 11/2019. - thời gian: có mặt Hà Nội 6/11. Di xe khách len Hà Giang : sáng 7/11. - Thuê xe máy chạy - 10/11 về Hà Nội (buối chiều)-> HCM (thời gian bay đi và về mọi người linh động, tùy thuộc quỹ tg của mỗi người) Có 2 lựa chọn: - chỉ phượt Hà Giang...