Search results

  1. M

    Tìm người đi cùng Nhật Bản trong tháng 6

    2 vợ chồng mình có vé sẵn nhưng do bà xã bận việc không đi được. Mình thì quyết tâm đi trong tháng 6 vì vé và visa đều hết hạn cuối tháng 6. Hơi gấp nhưng xin phép đưa lên đây xem có ghép cùng với ai được không vậy. Cảm ơn.
  2. M

    [Hỏi đáp] Làm gì ở Toronto hả các bác

    5/3 này em đi Toronto công tác đến 12/3 thì xong việc. Bên kia đã mua cho em 1 tour đi Niagara rồi nhưng em hỏi các bác thêm xem có nên extend thêm vài ngày ko và làm gì trong mấy ngày thêm đấy? chi phí thế nào để em xin thêm mẹ đĩ. ah kinh nghiệm các bác lúc về có nên qua Vancouver ko nhỉ? Em...