What's new

Search results

  1. Q

    xin kinh nghiệm Lịch trình Hà Giang 20/11-22/11.

    Bọn mình từ SG đi HN 17/11 và dự định sẽ đi Hag Giang- Đồng Văn bắt đầu từ tối t6 20/11 và về lại HN vào 23/11. Bọn mình đang có 4 nữ . Lịch trình mình dự kiến như sau mọi người muốn tham gia có thể join) Tối T6 20/11: tập trung bến xe Mỹ Đình đi HG ( chuyến 9h) Sáng T7 21/11: thuê xe máy đi ...
  2. Q

    xin kinh nghiệm Lịch trình Hà Giang 20/11-22/11.

    Bọn mình từ SG đi HN 17/11 và dự định sẽ đi Hag Giang- Đồng Văn bắt đầu từ tối t6 20/11 và về lại HN vào 23/11. Bọn mình đang có 4 nữ . Lịch trình mình dự kiến như sau:( mọi người muốn tham gia có thể join) Tối T6 20/11: tập trung bến xe Mỹ Đình đi HG ( chuyến 9h) ;)Sáng T7 21/11: thuê xe máy...
Top