Search results

  1. summer89

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành Sydney- Melbourne- Gold Coast 22.6-5.7

    Hi mọi người, Mình hiện đang học 1 khoá ngắn hạn bên Sydney. Ngày 21.6.2019 mình sẽ kết thúc khoá học nên muốn tìm đồng đội đu lịch mấy thành phố lớn của Úc. Mình dự định sẽ đi những địa điểm sau: Sydney, Melbourne, Gold Coast và Brisbane. Bạn nào có thể tham gia với mình được cung này thì nhắn...