Search results

  1. K

    [Chia sẻ] Cao nguyên đá mùa lạnh

    Từ những ngày xa xưa khi đọc " Một thời ngang dọc" của Hoàng Ly , lớn lên nghe trường ca Sông Lô của Văn Cao và sau này xem phim "Chuyện của Pao" , em bị ấn tượng mạnh mẻ về vùng Tây Bắc nơi núi non trùng điệp và những con người quả cảm , mưu sinh trong những điều kiện ngặt nghèo nơi vùng biên...
  2. K

    [Chia sẻ] Mùa đông Hà Giang.

    Em muốn chia sẻ cảm giác lần đầu đến Hà Giang trong những ngày mùa đông 2018 .