Search results

  1. E

    [Tổng hợp] EURO, EURO 2012, tụ tập nào!!!

    Hi các bạn hâm mộ trái bóng tròn, Từng đọc đâu đó, có một số bạn đề cập đến chuyện mong muốn xem Euro 2012 mùa hè này ở Ba Lan và Ukraine. Sắp đến ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa già, bốn năm mới có một lần, nên lập tô bích này để tổng hợp tất cả các thông tin, chia sẽ, hỏi đáp và kể cả tụ...
  2. E

    [Tổng hợp] Đức nào! Đức đê! Tất tật tật về Đức...

    Du lịch châu Âu, đại đa số các bạn ít khi nhắc đến Đức so với các nước còn lại. Bản thân nước Đức cũng như con người nước Đức rất kỷ luật và vì thế có chút gì đó khá trầm lắng, và không đú đởn như các anh châu Âu khác. Vì thế, mà những thông tin về du lịch Đức không đến nhiều được với các bạn đi...