What's new

Search results

  1. A

    [Đã chốt đoàn] Iran - đế quốc Ba Tư

    Cùng mình có một chuyến đi để đời! Hành trình 7 ngày tới vương quốc ba tư với rất nhiều địa danh lịch sử, không chỉ cung điện đền thờ mà mỗi căn nhà đều đẹp. Món ăn rất phong phú từ nhà hàng đến ẩm thực đường phố. Đàn ông và phụ nữ ả rập rất đẹp. Người hồi giáo chính thống rất lành và hiền...
Top