What's new

Search results

  1. no_use

    Các Members mới vào đây để đăng ký làm Gà

    *Tên : Nguyễn Trân Hoàng Ngân *Giới tính : Nam *Ngày tháng năm sinh : 30/11/1988 *Nghề nghiệp Sinh viên *Quê quán: HCM *Chỗ ở hiện nay: Sài Gòn *Email: nganit3011@gmail.com *Nick yahoo : boy_vip19xx@yahoo.com *Số điện thoại : 0937114080 *Làm xế hay ôm: cả hai *Người yêu có/ko : ko Có...
Top