What's new

Search results

  1. Thanh3D

    Tuyển một ôm đi Yty' từ tối mùng 3-6 tết âm lịch 2011

    Bạn nào có hứng đi cùng đội mình alô cho mình theo số 0944838398 nhé xế là một men đẹp trai và có kinh nghiệm chạy đường dài :D
  2. Thanh3D

    [Chia sẻ] Hãy để hình ảnh nói lên tất cả.....(Bản Giốc - Ba Bể 2/9)

    4 ngày rong ruổi trên những con đường.....20 xe quả là con số lớn nhất mình từng đi cùng một đoàn...thực sự là mình ko thể nhớ hết tên mọi người được.....chỉ nhớ một số người không thể quên dc thôi..vd như a.Phương này...Thịnh đổ vỏ này...Trang KTS tập chửi thề này. Rất vui vì biết cả nhà đã về...
Top