What's new

Search results

  1. nguyenthiletrinh

    [Đã đi] Tuyển xế - ôm cho cung Hà Giang ngắm tam giác mạch vào 26 -28/10/2012

    Bạn ơi, tình hình là mình không nghỉ đuợc ngày thứ 6, mình đập gạch nhé. Mọi người đi an toàn.
  2. nguyenthiletrinh

    [Đã đi] Tuyển xế - ôm cho cung Hà Giang ngắm tam giác mạch vào 26 -28/10/2012

    Hic. Mình ở Miền Nam ra Hải Phòng công tác, hông có xe đâu. Ra tới Hà Giang thuê xe được không bạn?
Top