What's new

Search results

  1. Fanlin

    CHỨA CHAN LEO ĐÊM TUYỂN GẤP 1 XÊ CHO CHÂN DÀI (Chiều 1 -12 - 2012 -> 2-12-2012)

    CHỨA CHAN LEO ĐÊM TUYỂN GẤP 1 XÊ CHO CHÂN DÀI (Chiều 1 -12 - 2012 -> 2-12-2012) Lịch trình: Ngày 1/12 - thứ 7: 13h: Tập trung tại cây xăng Hàng Xanh, chuẩn bị xuất phát lên đường 16h: ăn tối nhẹ tại Long Khánh. 17h30: gửi xe và bắt đầu leo núi. 21h: lên tới đỉnh, dựng lều trại, chuẩn bị cho...
Top