What's new

Search results

  1. B

    [Chia sẻ] Tuyến đường bộ Việt Nam - Lào -Thái Lan - Campuchia

    Mình vừa đi tuyến đường này về nên chia sẻ với những ai cũng dự định đi tuyến này. Bài này chỉ thuần thông tin thôi.. Cám ơn bạn shachou, anh hoangvanphuong75 đã giúp mình trong việc chuẩn bị thông tin cho chuyến đi này Lộ trình trên gmap: Ngày 1 SG-Paske-Vientiane Ngày 2, 3 Vientiane Ngày 4...
Top