What's new

Search results

  1. Ngumo

    Tìm bạn đồng hành đi hội Đồng Đăng mùng 9,10,11 Tết này

    Tìm bạn đồng hành đi hội Đồng Đăng mùng 9,10,11 Tết này-Đi du Xuân, vui là chính Nhà tráu mạo muội rủ rê, cà kê các cô các chú dân Phọt ợ Thứ sáu, thứ bẩy, Chúa Nhật ngày 27,28/2 và 1/3/2015 nhằm mùng 9,10,11 tháng Giềng Tết ta, nhà tráu có ý định đi Hội Đồng Đăng-Lạng Sơn, nơi mà chỉ được đi...
  2. Ngumo

    Về topic: "Chuyện bi hài chuyến leo Fansipan 2/9/2012" của thành viên Dienman

    Re: Về topic: "Chuyện bi hài chuyến leo Fansipan 2/9/2012" của thành viên Dienman Các bác muốn xác minh với hiểu rõ, gọi cho anh Tỏa hoặc ku A Chơ. Mình có số A Chơ nhưng say rượu mất bố nó máy rồi ko thì cũng hỏi hộ các bác. Bác nào cò số thằng ku Xạ điêu, gọi nó bảo lấy số A Chơ...
Top