What's new

Search results

  1. H

    Tình hình chính trị tại Barcelona có ảnh hưởng tới xin Visa tại ĐSQ Tây Ban Nha không

    Tình hình chính trị tại Barcelona có ảnh hưởng tới xin Visa tại ĐSQ Tây Ban Nha không Chào các anh/chị, Em đang lên kế hoạch để đi 1 số nước châu Âu vào tháng 1 tới. Em chọn điểm đến chính là Barcelona nên chọn xin cấp visa tại ĐSQ Tây Ban Nha. Nhưng em thấy gần đây xứ Catalunia trong đó có...
Top