What's new

Search results

  1. O

    Tìm bạn đồng hành đi nhật tháng 11/2014

    Hello cả nhà, Mình đang có plan đi Nhật vào tháng 11/2014 (khoảng 10 ngày) để ngắm lá đỏ, khởi hành từ TPHCM-TOKYO, lịch trình cụ thể mình chưa có vì muốn mọi người đóng góp ý kiến nhưng cơ bản là các địa điểm sau TOKYO - KYOTO - NARA. Mình dự kiến là nhóm đi khoảng từ 2-4 người. Welcome mọi người!
Top