What's new

Search results

  1. T

    [Chưa chốt đoàn] TUYỂN 1 XẾ CHO CHUYẾN TÂY BẮC THÁNG 10

    Hi, nhóm mình dự định đi Điện Biên đầu tháng 10 này, bay từ TPHCM vào HN. Nhóm đang thiếu 1 xế chở 1 bạn nữ. Bạn nào cùng chí hướng thì hãy tham gia cùng tụi này. LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN ++ Day1: Hà Nội - Nghĩa Lộ - Lìm Mông - Lìm Thái - Khau Phạ - Mù Cang Chải ++ Day2: Mù Cang Chải - La Pán Tẩn -...
Top