What's new

Search results

  1. tinhcavungtau

    Tờ em tem

    Các bác thường xuyên phượt đông phượt tây, vượt vạn dặm tìm đến nơi cảnh đẹp. Em vốn dĩ hoàn cảnh khó khăn nên ít đi, vì thế chủ yếu là phượt qua internet. Thuở xa xưa, ngày mà internet chưa có mặt trên cõi đời này thì em đã phượt rồi. Phim ảnh toàn trắng đen, sách báo còn đen hơn. Ừ, cái thuở...
Top