What's new

Search results

  1. T

    Cách vào chỉnh sửa tiêu đề Topic và sửa trạng thái từ chưa chốt đoàn sang chốt đoàn

    Dear Sir/ Madam, Bạn hướng dẫn cho mình Cách vào chỉnh sửa tiêu đề Topic và sửa trạng thái từ chưa chốt đoàn sang chốt đoàn. Tks, Tuantanocaleti
  2. T

    [Chưa chốt đoàn] TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH ĐI LÀO BẰNG Ô TÔ TỪ TPHCM

    Nhóm mình hiện đã có 6 thành viên: 5 nam + 1 nữ dự kiến đi Lào từ ngày 8 đến 15 tháng 6/2019 (dự 8 ngày - dự phòng 1 ngày 16/6) Mình đi 2 ô tô 7 chỗ xuất phát từ TPHCM 5 Nam đều lái được, đã nhiều kinh nghiệm đi các con đèo Việt Nam ở Tây cũng như Đông Trường Sơn... (Lần offroad thứ 4 của nhóm)...
Top