Search results

  1. luongdinhve

    Hỏi ý kiến mọi ngưởi tý ạ

    Nhân dịp hè 2012 không biết mọi người có ý định tổ chức đi đâu chơi không nhỉ.....? tớ nghĩ là mọi người ai có thời gian có thể tổ chức đi đâu đó chơi 1 chuyến vừa là làm quen nhau vừa là du lịch luôn như thế không biết mọi người thấy thế nào...?