What's new

Search results

  1. Seven Day

    Sinh nhật Phượt Miền Nam – Đi ôtô từ sáng 18/08 đến chiều 19/08

    Để đáp ứng nhu cầu tham dự sinh nhật phượt – khu vực miền Nam của mọi thành viên, BTC có kế hoạch thuê ôtô đi từ Sài Gòn xuống Vinh Sang. Thông tin tạm thời như sau: 1. Thời gian xuất phát: sáng ngày 18/08, trùng giờ với đoàn đi xe máy. 2. Địa điểm tập trung: Công viên 23.9 hoặc Nhà thờ Đức Bà...
Top