Search results

  1. Cao Sơn

    Những kẻ xa lạ

    Lời dẫn: Định viết cái này đóng góp vào phần dự thi hồi ức cho vui, nhưng mới post lên blog show hàng trước, báo VNghệ xin in mất. Nhưng vẫn post lên ây cho mọi người...
  2. Cao Sơn

    Trò chuyện mùng một.

    Lâu tớ chẳng đi nên ít viết, có bài này viết trong chuyến đi tết đặt tạm vào đây. Người Thái ở Mai Châu ăn tết từ hăm tám đến hết mùng một. Chiều mùng...