Search results

  1. S

    [Chia sẻ] GIÚP ĐỠ TỪ CANADA QUA MỸ

    Vì mình xin Visa Mỹ trước khi xin Canada :)
  2. S

    [Chia sẻ] GIÚP ĐỠ TỪ CANADA QUA MỸ

    Các A/C cho em xin 1 chút kinh nghiệm và giúp đỡ em nhé: Hôm tháng 8 em có phỏng vấn Visa Mỹ tại SG nhưng rớt không biết vì sao :) chỉ đưa em cái thư là nhận thấy đương sự không trở lại Vietnam sau chuyến thăm Hoa Kỳ :))) Bây giờ em đi Canada vào tháng 01/2019. Thì từ Canada xin qua Mỹ như thế...