Search results

  1. jade_pogi

    [Hỏi đáp] Hỏi về thông tin đi SING- MALAY-THAI bằng đường bộ

    Mình không biết tạo topic chổ này có đúng không nữa. Tình hình là mình sắp phượt 3 nước Sing - Malay- Thai bằng đường train, nghĩa là từ Sing mình sẽ đi train qua Malay sau đó đến Butterworth di chuyển đến Bangkok, cách đi này có an toàn và dễ dàng không? trên đây bạn nào có kinh nghiệm thì chia...