What's new

Search results

  1. noivoiai

    [Chia sẻ] Hành trình của "Hai kẻ dở người"

    Một chuyến đi đáng nhớ Có lẽ máu phượt ngấm vào trong tôi là do Bố tôi, những năm tháng còn nhỏ nằm nghe bố tôi kể chuyện về những chuyến đi ngang dọc vùng núi phía Bắc, từ chiến khu Việt Bắc sang Lào sang Thái Lan sang Mianma - Trung quốc rồi lại về Việt Bắc, ông đã đi rất nhiều đặc biệt là...
Top