Search results

  1. V

    [Chia sẻ] Từ St Petersburg xuôi dòng Volga về Moscow

    Tháng 10-2015, nhà tôi có chuyến hành trình trên đất Nga, đi từ St Petersburg theo dòng Neva, đi qua 2 hồ nước lớn nhất nhì châu Âu là Ladoga và Onega, nối tiếp dòng sông Volga rồi về Moscow trong10 ngày đêm. Nước Nga có quá nhiều duyên nợ với cả một thế hệ người Việt Nam, nhất là với những...
  2. V

    [Chia sẻ] Hành trình ngược dòng Danube qua 7 nước Đông Âu

    Mình vừa có chuyến hành trình ngược dòng Danube trên du thuyền từ Romania về đến Áo. Từ trước đến nay, vào phuot.vn toàn tàu ngầm, giờ muốn chia xẻ chuyến đi cùng mọi người. Cơ khổ, mình lại đi theo tour, chả rõ post bài lên đây có bị phạm quy diễn đàn không nữa? Mạo muội viết trước mấy dòng hỏi...