Search results

  1. C

    [Chia sẻ] Bonsai là gì

    Đối với một số người, một bonsai là một cây đã bị làm cho cằn cỗi một cách độc ác và bị giam giữ trong một chậu quá bé nhỏ. Đối với những người khác, thì nó là một tác phẩm nghệ thuật có từ sự nhẫn nại chăm sóc và theo dõi. Đối với đại đa số, nó là một hình thức thu nhỏ hấp dẫn tiêu biểu cho một...
  2. C

    Xác định vacxin phòng bệnh cho vật nuôi

    Vacxin là một loại sinh vật phẩm dùng để gây miễn dịch chủ động phòng bệnh truyền nhiễm. Vai trò phòng bệnh của vacxin rất quan trọng, người ta dùng vacxin để khống chế và thanh toán dịch, làm tăng sức đề kháng, gây miễn dịch cho động vật khỏe có khả năng cảm thụ bệnh...