Search results

  1. K

    Kinh nghiệm xin visa Trung Quốc để vào Tây Tạng

    Mình có kế hoạch đi Tây Tang, khi tìm hiểu về việc vào Tây Tang thì cần phải có Visa Trung Quốc. Mình định tự xin Visa Trung Quốc. Tuy nhiên, có một số vướng mắc, mong mọi người có kinh nghiệm vào Tây Tạng chia sẻ. Khi vào Tây Tạng, cần phải đi theo tour, và phải có Visa Trung Quốc, để có Visa...
  2. K

    [Hỏi đáp] Xin thông tin du lịch đảo mèo Nhật Bản

    Tháng 11, mình có chuyến du lịch Nhật Bản, định dành 1 ngày qua đảo mèo chơi. Tuy nhiên tìm hiểu thì có tới 11-12 đảo, và thông tin về các đảo rất ít Các Anh/Chị có thể cho xin ý kiến xem nên đi đảo nào không ah? Và Thông tin đi lại như thế nào! Cám ơn mọi người nhìu!