What's new

Search results

  1. G

    Tìm chỗ ở ở An Giang

    Chào các bạn, Mình định đi An Giang (Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Đốc, An Phú) từ ngày 14-17/11 này. Mình đã hỏi host trên couchsurfing mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm được chỗ ở ở An Giang để tiện đi mấy nơi trên. Do đây là lần đầu tiên mình tới miền Tây và cũng chưa...
Top