What's new

Search results

  1. langthangdibui

    [Đã chốt đoàn] Gành Đá Đĩa- Hải đăng Kê Gà- Cực Đông- Biển Hồ-Ngã 3 Đông Dương 29.4-3.5

    Gành Đá Đĩa- Hải đăng Kê Gà- Cực Đông- Biển Hồ-Ngã 3 Đông Dương 29.4-3.5 Hihi, tình hình là nhóm mình có lịch trình đi về Phú Yên và Gia lai ngày 30.4. Nhóm đã có 5 nữ nên nhu cầu bây giờ là cần tuyển xế, ưu tiên nam, 8x đời đầu nhé. Chốt đoàn 5 xe, các bạn cho biết tên, số điện thoại và mail(...
Top