What's new

Search results

  1. Huong-Trang

    [Hỏi đáp] Trăng mật tự túc

    Em ở SGN, chuyến này đi lần đầu tới HUI-HOI-DAD, nên muốn hỏi đường đi nước bước một chút, ace ở đây nhiều người kinh nghiệm lắm chỉ giáo cho em nhé. Tình hình là em đã đặt 3 đêm ở Fusion Maia với giá 220$/đêm (giá rất rẻ mà e có được, với lại trăng mật mà, vị chi là 13tr), vé máy bay giá rẻ...
Top