What's new

Search results

  1. loanli_1402

    Tìm xế đi đại lải ngày mai (20/05)

    NHỐM TỚ ĐI HỒ ĐẠI LẢI VĨNH PHÚC.HIỆN ĐANG THIẾU 1 XẾ.BẠN NÀO CÓ THỂ JOIN ĐƯỢC THÌ PM TỚ NGAY NHÉ LỊCH TRÌNH: 6H TẬP TRUNG Ở ĐẦM SEN HỒ TÂY.6H30 BẮT ĐẦU XUẤT PHÁT KINH PHÍ DỰ TÍNH: 200K/MEM (BBQ,THĂM QUAN HANG RƠI,BƠI LỘI,ĐẠP VỊT...) ĐI VỀ TRONG NGÀY NHÉ. hết hôm nay nhờ mod xóa hộ bài nì.Thanks!
Top