What's new

Search results

  1. S

    Ấn Độ - Nepal ngày 11/12/2010 -2/1/2011

    Mình định đi Ấn và Nepal khoảng 21-23 ngày. Mình mới lập lịch trình sơ bộ có thể thay đổi. Nhiều điểm chưa biết đi bằng phương tiện gì. Mọi người góp ý giùm nhé. Mình cũng đang cần tuyển thêm người đi cùng. Đang chờ vé rẻ. (11/12/2010) Ngày 1: HN- Kuala Lumpur - New Dehli Ngày 2: Tham quan New...
  2. S

    Indo 30/4/2010: Bali - Bromo. Tìm bạn đồng hành

    Mình định đi Indo đợt 30/4 năm sau. Mình copy lịch trình của chị len81. Đoàn mình hiện có 2 người. Cần tìm thêm từ 2 đến 4 bạn nữa. Mình lên lịch sớm để mọi người book vé rẻ hơn. Ai có kinh nghiệm gì đi Indo thì tư vấn giúp mình nhé. Lịch trình của nhóm mình: D1-29/4 Bay Hn - Kul chuyến 9h20...
Top