What's new

Search results

  1. kub4undre

    [Đã chốt đoàn] ĐI Campuchia 29/3 - 4/4

    Mình ở HN vào SG chơi cuối tháng 3 này, muốn di Cam mà ngại đi 1 mình quá muốn rủ xem có bạn nào đi cũng không.( mình chưa đi bao h nhé nên bạn nào đi rồi chỉ đường là tốt nhẩt còn ko thì cứ mò bản đồ + trên mạng thôi ) Trùng với dịp nghỉ lễ giỗ tổ hùng vương nhé, mình đã rút ngắn lịch trình...
Top