Search results

  1. Q

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Úc 18/4-18/5/2019

    Hi all, Mình là nam, mình sẽ tới Úc một mình :( vào mùa thu này 18/4-18/5/2019. Có bạn nào cũng đi Úc tầm lúc đó không a? Mình muốn tìm bạn hoặc join nhóm. Mình bay từ châu Âu sang nên gặp nhau ở Úc được thôi a. Mong tin các bạn ^^