What's new

Search results

  1. pedin

    Tìm người đồng hành Miền Bắc 20/2-27/2/2013

    Chào bạn! Tình Hình là mình có dịp ra Bắc Ninh một mình. Mình không muốn tham quan Hà Nội, Mộc Châu và Tam Đảo. Mình là con gái Miền Tây nên không biết đất khách như thế nào. ngày 2PM ngày 20/2 (Mùn 11 AL) mình tới Hà Nội. Sau đó về Bắc Ninh 1ngày ngày 21 và 22 tham quan Hà Nội, Hà Tây ngày 23...
Top