Search results

  1. bé gấu

    Bà Đen- F1707

    Theo chân điệp viên 007, chủ nhật qua nhóm F1707 đã cùng nhau chinh phục núi Bà, ngọn núi mệnh danh cao nhất Tây Nam Bộ với 986m. Đây cũng chính là 1 chuyến đi tập dợt cho 1 số thành viên sẽ leo Fan vào tháng 7 tới & cũng là chuyến thử thách cho các thành viên dự bị leo Fan vào các năm sau...