What's new

Search results

  1. P

    Đấu giá dao gấp Leatherman Kick Ủng hộ miền Trung (ĐÃ KẾT THÚC)

    Thưa các Bác Vì vài lý do mấy hôm nay em không vào Phượt đc. hôm nay mới biết có chương trình đấu giá, Tuy muộn còn hơn không, em xin tham gia đấu giá con dao Leatherman KICK, toàn bộ số tiền thu được xin dành ủng hộ miền Trung theo chương trình của anh em nhà Phuot. Đặc điểm kỹ thuật : 12...
Top