Search results

  1. B

    Tìm bạn đồng hành khám phá các tỉnh phía Bắc bằng xe đạp - Tháng 6/2013

    Tìm bạn đồng hành khám phá các tỉnh phía Bắc bằng xe đạp - Tháng 6/2013 Chào các bạn có chung niềm đam mê xe đạp. Mình tên Tuấn Anh (01249163015) (Nam Định). Mình dự định tháng 6 này sẽ khám phá các tỉnh phía Bắc bằng xe đạp. Dự định đi trong khoảng 10 ngày. Bạn nào có thời gian thì tham gia...