Search results

  1. C

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha (tháng 10/2019)

    Chào cả nhà, Tháng 10-11 này em tổ chức tour riêng đi Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha cho mẹ em và các cô chú bạn mẹ, em là Hướng dẫn viên du lịch hiện đang sống ở Barcelona, Tây Ban Nha và đã từng học ở Bồ Đào Nha, chính vì vậy em rất yêu mến và tâm huyết với hai nơi này. Hiện tại hôm nay mới bắt đầu...