Search results

  1. smallleo87

    Núi Bà - thiên đường trời Nam cho em

    Nó không dễ viết lên những xúc cảm trên một diễn đàn, Nó không dễ bày tỏ những rung động thiêng liêng, Nó vốn ích kỷ và chỉ muốn giữ những điều đó cho riêng mình. Nhưng nhà VDN và núi Bà đã cho Nó một thiên đường, một cảm nhận mới về đất và người phương Nam. Nó muốn không muốn là người ích kỷ...