What's new

Search results

  1. MrGreen Datto

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Ladakh - Autumn 2020!

    Xin chào! Hiện Green có kế hoạch đi Ladakh - India vào dịp thu 2020 nên lập thread này để tuyển bạn đồng hành! Time: 23/9 - 7/10/2020 Vé máy bay: hiện Green đã book của Vietjet Air: SGN - DEL: 5tr2 (return/bao gồm 15kg ký gửi) Go Air &...
  2. MrGreen Datto

    [Chia sẻ] Sabaidee Bi Mai Lào - Đi về nhớ mãi!

    Tình hình là Green nó mới đi Lào về :D, có nhiều chuyện xảy ra lắm nên viết lại cái note này về già buồn lôi ra đọc lại cho vui nhà vui cửa, haha...Theo kế hoạch thì lẽ ra Green nó đi Hà Giang chơi giải stress với ku Nhím nhưng plan bị phá sản vì ku ấy vào công ty làm, không theo anh nó lông...
Top