What's new

Search results

  1. M

    [Hỏi đáp] Thông tin du lịch Pháp

    alo tôi sẽ phải làm gi nếu có 5 ngày o Paris; có ai đang ở đó giúp tôi vợi
  2. M

    Tìm bạn đồng hành đi Châu Âu

    Em chào các bác, Em dự định đi Châu âu từ ngày 12/7 đến ngày 10/8/2007, sẽ có 1 tuần ở Bỉ, 1 tuần ở Pháp, 2 tuần còn lại chưa biết đi đâu về đâu :) Không biết thời...
Top