Search results

  1. M

    [Hỏi đáp] Cung đường Hà Nội- Thanh Hóa- Nghệ An- Hà Tĩnh- biển Thiên Cầm

    Mình đang dự kiến đi biển Thiên Cầm bằng xe máy (1 xe, 2 người), xuất phát từ HN, định đi theo đường Hồ Chí Minh, sáng T6 đi và chủ nhật về. Nhờ các phượt thủ chia sẻ kinh nghiệm và các lưu ý khi đi cung đường này nhé. thanks all